Wyciągi narciarskie

Wyciąg ToKoLand

 

     

Wyciąg u Gruloka